Авторизація на сайті

Останнє з портфоліо

Як з нами звязатись

  • +38 098 252 4743 (19.00-20.00)
  • +38 093 512 9595 (19.00-20.00)
  • navigator.co.ua@gmail.com
  • kordiakivan
  • Хмельницька обл., смт. Летичів

Календарно-тематичне планування з географіїї, 9 клас (2017) нова програма

kordiak 30-07-2017, 19:22 1 643 Новини / Уроки, ЗНО

ЗАВАНТАЖИТИГЕОГРАФІЯ

 «УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

9 КЛАС

(52години, 1,5години на тиждень)

Дата

Зміст уроку

Домашнєзавдання

Прим.

ВСТУП (1 година)

1


Об’єкт вивчення економічної географії. Взаємодія господарства і природи в географічному середовищі. Економічна географія в системі географічних наук.

Інструктаж з БЖД (інструкція з БЖД № 20).

§ 1 (підручник Г.Д.Довгань «Географія», 2017). Користуючись додатковою літературою або джерелами мережі Інтернет, знайти інформацію про міждержавні об’єднання, до яких входять сусідні з Україною держави.


Розділ І. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО(9 годин)

Тема 1.НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА(4 години)

2


Національна економіка.

§2.

 

3


Секторальна модель економіки країни.

Практична робота №1. Аналіз секторальної моделі економіки.

§ 3.


4


Чинники розміщення виробництва.

§ 4.

 

5


Форми просторової організації національної економіки.

Діагностична робота.

§ 5. Виконати письмово завдання №5 (дати визначення поняття «економічний район»).

ДР

Тема 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО (5 годин)

6


Світове господарство та міжнародний поділ праці.

§6.


7


Типи економічних систем.

§7.


8


Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку.

Практична робота №2 (оцінювана).Позначення на контурній карті країн «Великої двадцятки» (С-20) і визначення їх місця в сучасній, типізації країн за рівнем економічного розвитку.

§§8-9.

ОПР

9


Сучасне світове господарство.

§9.


10


Транснаціональні корпорації (ТНК) та їх вплив на функціонування між­народної економіки.

Узагальнення знань учнів за темами «Вступ» та «Національна економіка і світове господарство».

§10.

ТО1

Розділ II. ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА (11 годин)

Тема 1. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО(5 годин)

11


Сільське господарство, його значення в сучасному світі.  Аграрні суспільства в сучасному світі. Аграрні відносини.

Складники сільського господарства. Роль природних чинників (земельних та агрокліматичних ресурсів) у розвитку й розміщенні аграрного виробництва. Землезабезпеченість.

§§ 11-12.


12


Сільське господарство України. Структура сільськогосподарських угідь в Україні. Розміщення в Україні виробництва зернових і технічних культур, картоплярства, овочівництва, баштанництва, виноградарства.

§ 13.


13


Розвиток кормової бази тваринництва.  Структура та розміщення  тваринництва. Зональна спеціалізація сільського господарства України. Гірські та приміські сільськогосподарські райони.Сільське господарство у своєму регіоні.

§ 14.


14


Сільське господарство світу. Географія основних зернових і технічних культур та виробництва продукції тваринництва. Зональність світового сільського господарства. Найбільші країни-виробники та країни-експортери сільськогосподарської продукції.

§ 15. Підготуватись до контрольної роботи № 1.


15


Практична робота №3 (оцінювана). Визначення основних технічних культур, що їх вирощують у помірному й тропічному кліматичних поясах, та обґрунтування встановлених відмінностей.

Узагальнення знань учнів за темою «Сільське господарство».

Повторити §§ 1-15.

ОПР

ТО2

Тема 2. ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО (1 година)

16


Лісове господарство. Основні лісові пояси світу. Лісозабезпеченість. Лісове господарство в Україні.

Інструктаж з БЖД (інструкція з БЖД № 20).

§16.


Тема 3. ВИДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (5 годин)

17


Класифікація мінеральних ресурсів за використанням. Показники ресурсозабезпеченості країн мінеральними ресурсами.

§ 17.


18


Видобування вугілля, нафти і природного газу. Основні закономірності розміщення родовищ вугілля, нафти, природного газу. Найбільші в світі басейни й країни за видобутком кам’яного вугілля, нафти й природного газу. Основні й перспективні райони видобування кам’яного вугілля, нафти, природного газу в Україні. Шляхи покриття дефіциту палива в Україні.

Практична робота №4.Позначення на контурній карті найбільших басейнів видобутку кам’яного вугілля, нафти і природного газу.

Дослідження. Проблеми й перспективи освоєння родовищ нафти і природного газу на шельфі Чорного та Азовського морів.

§ 18.

 

19


Видобування металічних руд. Основні закономірності розміщення родовищ металічних руд. Країни з найбільшими обсягами видобутку залізних, марганцевих руд, руд кольорових, рідкісноземельних і благородних металів.

Розвиток і розміщення виробництв з видобутку залізних і марганцевих руд в Україні. Розробка родовищ руд кольорових металів в Україні.

§ 19.


20


Видобування інших видів природної сировини: значення, особливості розміщення виробництв з видобутку кам’яної і калійної солей, фосфоритів, каоліну в країнах світу. Підприємства видобувної промисловості свого регіону.

§ 20.

 

21


Контрольнаробота № 1.

Узагальненнязнаньучнівза темами «Лісовегосподарство» та «Видобувнапромисловість».

Повторити §§ 1-20.

КР

ТО3

Розділ ІІІ. ВТОРИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА (16 годин)

Тема 1. ВИРОБНИЦТВО ТА ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ (3 години)

22


Значення електроенергетики. Типи електростанцій, основні чинники їх розміщення. Паливно-енергетичний баланс. Електроенергетика України. Найбільші ТЕС, АЕС, ГЕС, ЛЕП. Використання відновлюваних джерел енергії. Підприємства  електроенергетики свого регіону.

§ 21.


23


Електроенергетика світу. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі електроенергії в світі. Відмінності в структурі виробництва електроенергії на електростанціях різних типів в країнах світу.

§ 22.


24


Практична робота№5.1. Позначення на контурній карті України найбільших електростанцій та пояснення чинників їх розміщення.

Практична робота№5.2. Побудова та аналіз діаграм виробництва електроенергії на електростанціях різних типів в Україні, країнах Європи та світу. (За вибором учителя).

Повторити §§ 21-22.


Тема 2. МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО (3 години)

25


Значення металургійного виробництва в господарстві. Сучасні технології виробництва чавуну й сталі. Комбінування в чорній металургії. Сучасні чинники розміщення підприємств чорної металургії.Виробництво чавуну, сталі, прокату в Україні: домінуючі технології, сукупність чинників розміщення підприємств, основні центри, місце України на світовому ринку чорних металів.

Практична робота №6 (оцінювана).Позначення на контурній карті сировинної бази та основних центрів виробництва чорних металів в Україні.

§ 23

ОПР

26


Кольорова металургія. Особливості технології виробництва та чинники розміщення підприємств з виплавки міді, алюмінію, титану. Основні центри виробництва кольорових металів в Україні.

§ 24


27


Металургійне виробництво світу. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі чорних металів. Сучасні тенденції розміщення виробництв чавуну, сталі, прокату. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі кольорових металів у світі.

§ 25


Тема 3. ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО. ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВИНИ, ПАПЕРУ (3 години)

28


Значення та особливості технологій хімічного виробництва. Чинники розміщення основних виробництв хімічних речовин і хімічної продукції, фармацевтичної продукції,  гумових і пластмасових виробів.

§ 26 (п. 1, 2).


29


Хімічне виробництво в Україні. Основні центри виробництва хімічної продукції та чинники їх формування. Найбільші країни-виробники мінеральних добрив, полімерів, ліків.

§ 26 (п. 3-5).


30


Виробництво деревини й паперу: значення, особливості технологій та чинники розміщення підприємств.Виробництво деревини й паперу в Україні. Найбільші в світі країни-виробники деревини та паперу.

Узагальнення знань учнів за темами «Виробництво та постачання електроенергії», «Металургійне виробництво» та «Хімічне виробництво. Виробництво деревини та паперу».

§ 27.

ТО4

Тема 4. ВИРОБНИЦТВО МАШИН ТА УСТАТКУВАННЯ (3 години)

31


Роль машинобудування в сучасному світі. Різноманітність підприємств та чинники їхнього розміщення. Спеціалізація та кооперування в машинобудуванні.

§§ 28-29.


32


Машинобудування в Україні. Найбільші центри виробництва транспортних засобів, промислового обладнання, сільськогосподарської техніки, побутової електротехнічної та електронної продукції. Підприємства машинобудування свого регіону.

Практична робота №7 (оцінювана). Позначення на контурній карті України центрів виробництва транспортних засобів та пояснення чинників їх розміщення.

§§ 28-29.

ОПР

33


Машинобудування світу. Взаємозв’язок між рівнем економічного розвитку регіону, країни і рівнем розвитку машинобудування. Найбільші країни-виробники літаків, легкових автомобілів, морських суден, верстатів, комп’ютерів, робототехніки.

§ 30.


Тема 5. ВИРОБНИЦТВО ТКАНИН, ОДЯГУ, ВЗУТТЯ (2 години)

34


Особливості виробничого процесу та чинники розміщення підприємств, що виробляють тканини різних видів, одяг, шкіряно-взуттєву продукцію. Чинники та центри розміщення текстильного, швейного, шкіряного, взуттєвого виробництва в Україні. Найбільші на світовому ринку країни-виробники та країни-експортери тканин, одягу та взуття.

Дослідження. Малі і середні міста України – центри швейного виробництва

§ 31.


35


Народні промисли в Україні.

§ 32.


Тема 6. ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, НАПОЇВ (2 години)

36


Чинники розміщення підприємств, що виробляють харчові продукти. Харчова промисловість в Україні. Особливості технологій та чинники розміщення підприємств буряко-цукрового, олійного, маслосироробного, плодоовочеконсервного, рибного, хлібопекарного, макаронного, борошномельного, круп’яного, кондитерського, пивоварного, виноробного виробництв, розливу безалкогольних напоїв, мінеральних вод. Виробництво харчових продуктів у своєму регіоні.

Дослідження. Українські та імпортні продукти в споживчому кошику ва­шої родини

§ 33 (п. 1, 2).


37


Виробництво продуктів харчування в світі: сучасні тенденції, вплив глобалізації та національних традицій, взаємозв’язок з агробізнесом. Традиційні виробництва харчових продуктів окремих країн світу.

Дослідження.Традиційні продукти харчування в Україні та країнах-сусідах.

Узагальнення знань учнів за темами «Виробництво машин та устаткування», «Виробництво тканин, одягу, взуття» та «Виробництво харчових продуктів, напоїв».

§ 33 (п. 3).

ТО5

Розділ IV. ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА (11 годин)

Тема 1. ТРАНСПОРТ (3 години)

38


Транспорт, його роль у національній економіці та формуванні світового господарства. Види транспорту, їхні переваги й недоліки.

Дослідження. Міські види транспорту свого обласного центру

§§ 34-35.


39


Транспорт України. Залізничний транспорт – основний вид транспорту України. Найважливіші автомагістралі України. Водні шляхи, найбільші морські та річкові порти України. Повітряний транспорт. Транспортні вузли. Міжнародні транспортні коридори на території України.

§ 35.


40


Транспорт світу. Країни, що вирізняються високим рівнем розвитку мережі залізниць й автомобільних шляхів. Найбільші морські порти, їхній вплив на розміщення промисловості. Найбільші судноплавні річки світу. Найбільші аеропорти світу. Міжнародні транспортні коридори.

§ 36.


Тема 2. ТОРГІВЛЯ (2 години)

41


Торгівля як вид послуг. Форми торгівлі. Показники зовнішньої торгівлі. Торгівля в Україні. Обсяги та структура експорту й імпорту товарів та послуг. Чинники концентрації роздрібної торгівлі в населених пунктах, регіонах.

§ 37.


42


Світовий ринок товарів і послуг. Основні напрями зовнішньоторговельних зв’язків. Світова організація торгівлі (СОТ), Європейський Союз, НАФТА, АСЕАН.

§ 38.


Тема 3. ТУРИЗМ (2 години)

43


Туризм як складник національної економіки, його види. Чинники розвитку туризму в регіоні, країні. Туристична інфраструктура. Туризм в Україні. Особливості природних рекреаційних ресурсів. Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні. Туристичні райони в Україні.

§ 39.


44


Міжнародний туризм. Основні туристичні регіони світу. Країни світу з найбільшою кількістю об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

Узагальнення знань учнів за темами «Транспорт», «Торгівля» та «Туризм».

§ 40.

ТО6

Тема 4. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. ОСВІТА. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я (1 година)

45


Роль науки й освіти в суспільстві. Особливості наукової й освітньої  діяльності. Джерела фінансування науки й освіти. Форми просторової організації наукових досліджень та освіти: технополіси.Найвідоміші наукові центри у світі та Україні. Охорона здоров’я. Найвідоміші центри охорони здоров’я в Україні та світі.

§ 41.


Тема 5. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. КОМП’ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ (3 години)

46


Фінансові послуги. Світові центри банківсько-фінансової діяльності. Вплив глобалізації на розміщення фінансових установ. Країни-офшори. Особливості розміщення фінансових установ в Україні.

§ 42.


47


Аутсорсинг, його переваги. Аутсорсинг інформаційних технологій (ІТ-аутсорсинг). Країни-лідери на світовому ринку програмування та аутсорсингу.

§ 43.

 

48


Контрольна робота № 2.

Повторити §§ 16-43.

КР

Розділ V. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА (3 години)

49


Поняття про глобальніпроблемилюдства, причини їхвиникнення. Проблема війни і миру. Проблема тероризму. Екологічна проблема.

§ 44.


50


Глобальні проблеми людства: сировинна та енергетична, демографічна, продовольча, подолання відсталості країн, що розвиваються.

§ 45.


51


Україна та глобальні проблеми людства. Взаємозв’язок глобальних проблем. Сталий розвиток.

Дослідження. Прояв глобальних проблем у своєму регіоні.

Узагальнення знань учнів за розділами «Третинний сектор господарства» та розділом «Глобальні проблеми людства».

§ 46. Повторити §§ 16-45.

ТО7

52


Узагальнення матеріалу за курс «Україна і світове господарство».

Повторити §§ 1-46.Подібні публікації

  • Наш портал – переможець Програми Make Your Mark від Київстар
  • Орлова Т. В. Географія: Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА за 50 тижнів
  • ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ • Збірник задач і вправ О.В. Заставецька
  • Географія України у визначеннях, таблицях і схемах
  • Дистанційні курси допоможуть самостійно підготуватись до ЗНО з географії та біології